English
Thai
 
As one Card
As one Card
As one Card
As one Card
 
วันนี้     
93
เมื่อวาน
340
ทั้งหมด
25,968
วิธีการติดตั้ง MINI TANK BROTHER J430W
1. เมื่อเราเปิดเครื่องมาเซ็ทภาษาเรียบร้อย เครื่องจะขึ้นคำว่าInstall ink BK ให้นำตลับสีดำ (BK)ใส่ให้เครื่อง มองเห็นตลับ ถ้าเครื่องมองเห็นตลับเครื่องจะขึ้น Install Y
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. เมื่อใส่ตลับดำเรียบร้อย เครื่องจะขึ้นคำว่าInstall ink Y ให้นำตลับสีเหลือง(Y)ใส่ให้เครื่อง มองเห็นตลับ ถ้าเครื่องมองเห็นตลับเครื่องจะขึ้น Install C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. เมื่อใส่ตลับสีเหลืองเรียบร้อย เครื่องจะขึ้นคำว่าInstall ink C ให้นำตลับสีฟ้า(c)ใส่ให้เครื่อง มองเห็นตลับ ถ้าเครื่องมองเห็นตลับเครื่องจะขึ้น Install M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. เมื่อใส่ตลับสีฟ้าเรียบร้อย เครื่องจะขึ้นคำว่าInstall ink M ให้นำตลับสีแดง(M)ใส่ให้เครื่อง มองเห็นตลับ ถ้าเครื่องมองเห็นตลับเครื่องจะขึ้น Closc lnk cover
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. เครื่องจะแจ้งว่าฝาครอบเปิดอยู่ให้ปิดฝา Closc lnk cover
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ขั้นตอนนี้สำคัญมากถ้าเสียบตัวตัดเซ็นเซอร์ไม่ผ่านเครื่องจะไม่สามารถทำงานได้ โดยเสียบเข้าข้างในฝาด้านในของฝาปิดตลับหมึกโดยหันตุ่มจับออกด้านนอก ดั้งภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ตำแหน่งที่เซ็นเซอร์ตัดจะอยู่ในลักษณะตามภาพด้านบน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. เมื่อเครื่องตัดเซ็นเซอร์เครื่องจะทำการล้างหัวพิมพ์ประมาณ 4 นาที เมื่อเครื่องทำงานทุกอย่างเสร็จเครื่องจะขึ้นหน้าจอดั้งรูปด้านบน เป็นอันเรียบร้อยในการติดตั้ง MINITANK BROTHER J430W