As one Card
As one Card
As one Card
Finger Scan -> อปุกรณ์Face Scan และ Finger Scan
   
 

 
  รหัสสินค้า        PRO-0000852
  ชื่อสินค้า          อปุกรณ์Face Scan และ Finger Scan
  รุ่น                  5000T-C
  สี                   
  รายละเอียด      FingerprintTime Attendance System
  • หนาจอ TFT LCD ขาวดำ128*64 ตัวหนังสือ 4 บรรทัด RS232/48S
  • หน้าจอ 3" High Definition Graphic Interface USB Host/Client
  • T9 input ตั้งค่ากำาหนดเสียงกระดิ่งเตือน หรือ SMS ได ้
  • Auto Status, Webserver, SMS
  • 3,000 FPS, 100,000 LOGS
  • Memory: 256MB flash
  • Verification speed (1:1): ≤0.5s
  • Identification speed (1:N): ≤1s
  • Power: 110/220V AC, 5V DC
  •   ราคา               6600 บาท