As one Card
As one Card
As one Card
As one Card
 
วันนี้     
93
เมื่อวาน
340
ทั้งหมด
25,968
 


                บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด ได้มีการก่อตั้งในปี 2545 โดยเป็นผู้นำเข้า,ผลิต และ จำหน่ายหมึกพิมพ์เทียบเท่า ภายใต้ชื่อ ยี่ห้อ Ezzyjet ซึ่งมีทั้งผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผ้าหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ด๊อดเมทริกซ์ ผ้าหมึกรีฟิลส์ ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ชุดหมึกเติมอิ้งค์เจ็ท น้ำหมึกอิ้งค์ชนิดขวด ชุดหมึกเติมต่อเนื่อง ตลับผงหมึกเลเชอร์ ชุดหมึกเติมผงหมึกเลเซอร์แฟกส์ฟิล์ม ฟิล์มบาร์โค๊ต กระดาษอิ้งเจ็ท และหมึกถ่ายเอกสาร เป้าหมาย ของเราคือการผลิดและจำหน่ายหมึกพิมพ์ คุณภาพสูงในราคาประหยัด โดยนำเข้าหมึกพิมพ์คุณภาพสูงจากระเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน เพื่อใช้ในการผลิต อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มั่นใจใน คุณภาพ และอายุการใช้งานของสินค้าว่าจะเทียบเท่าตลับหมึกของ ของแท้(Original) โดยรับประกันคุณภาพการพิมพ์ตลอดอายุการใช้งานหรือภายในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนั้นทางเรายังมีการพัฒนา ในการออกแบบ ชุดหมึกเติมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกและง่ายแก่ การเติมหมึก อีกทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลา และความแพร่หลายที่นับวัน จะมีผู้ใช้บริการ Internet เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในประเทศไทยยังขาดแคลนโปรแกรมต่างๆ ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน หรือ การทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น

                บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชำนาญงานด้านหมึกพิมพ์ได้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในวงการหมึกพิมพ์ทั่วไปทั้ง ในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังทวีปเอเซีย ออสเตรเลีย และยุโรป นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วทางเรายังได้ มีการจัดการทำการตลาดที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการขาย และแนะนำสินค้าสู่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ มากมาย
            
ปัจจัยสำคัญของการเติบโตของบริษัท คือการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ โดยทางเราได้มีการ ให้บริการเสริมด้านการดูแลตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า