EZZYJET มีทั้งผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผ้าหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ด๊อดเมทริกซ์ ผ้าหมึกรีฟิลส์ ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ชุดหมึกเติมอิ้งค์เจ็ท น้ำหมึกอิ้งค์ชนิดขวด ชุดหมึกเติมต่อเนื่อง ตลับผงหมึกเลเชอร์ ชุดหมึกเติมผงหมึกเลเซอร์แฟ๊กส์ฟิล์ม ฟิล์มบาร์โค๊ต กระดาษอิ้งเจ็ท และหมึกถ่ายเอกสาร
          เป้าหมาย ของเราคือการผลิดและจำหน่ายหมึกพิมพ์ คุณภาพสูงในราคาประหยัด โดยนำเข้าหมึกพิมพ์คุณภาพสูงจากระเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน เพื่อใช้ในการผลิต อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มั่นใจใน คุณภาพ และอายุการใช้งานของสินค้าว่าจะเทียบเท่าตลับหมึกของ ของแท้(Original) โดยรับประกันคุณภาพการพิมพ์ตลอดอายุการใช้งานหรือภายในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนั้นทางเรายังมีการพัฒนา ในการออกแบบ ชุดหมึกเติมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกและง่ายแก่ การเติมหมึก อีกทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลา และความแพร่หลายที่นับวัน จะมีผู้ใช้บริการ Internet เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในประเทศไทยยังขาดแคลนโปรแกรมต่างๆ ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน หรือ การทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น
        EZZYJETเป็นผู้ชำนาญงานด้านหมึกพิมพ์ได้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในวงการหมึกพิมพ์ทั่วไปทั้ง ในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังทวีปเอเซีย ออสเตรเลีย และยุโรป นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วทางเรายังได้ มีการจัดการทำการตลาดที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการขาย และแนะนำสินค้าสู่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ มากมาย
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
X